Keramika je nekaj, s čimer imamo opravka prav vsak sleherni dan. Če ne drugega, pa na primer hodimo po keramičnih ploščicah. Tovrstni material je na sploh nadvse priljubljen in skorajda ga ni objekta, v katerem se ne bi nahajalo vsaj nekaj keramike. Ravno tako pa je keramika neredko prisotna tudi v zunanjih prostorih oziroma površinah, na primer na terasah, balkonih.

Pred nakupom keramike, predvsem pri keramičnih ploščicah, moramo temeljito preveriti nekatere njene lastnosti. Vemo, da je keramika, ki se ponuja na trgu, lahko zelo različno kakovostna. Kako vedeti, da ste izbrali dovolj kakovostno, pa vam nakazujejo določene oznake na njej. Če se nanje ne spoznate ravno najbolje, vam jih mora razložiti strokovno podkovani in izkušeni prodajalec v specializirani trgovini s tovrstnimi izdelki.

Keramika in njene lastnosti, ki jih je pri izbiri treba nujno preveriti

 

Splošne lastnosti keramike

Ko pa o keramiki govorimo povsem na splošno in pred seboj torej nimamo samo keramičnih ploščic, pa lahko izpostavimo nekaj njenih najbolj tipičnih lastnosti.

Na sploh ima keramika zelo visoko trdoto, visoko temperaturo tališča, visoko termično stabilnost, nizko električno prevodnost, nizko termično prevodnost, odporna je proti abraziji ter koroziji, ima visoko kemično stabilnost in ne nazadnje nizko specifično težo.

 

Poglavitni lastnosti, ki ju ima keramika

Ne glede na omenjene lastnosti, ki jih ima keramika, pa sta njeni poglavitni zagotovo njena trdnost na eni strani ter njena krhkost na drugi. Daleč največji problem, ki je značilen za takšen material, je krhki lom, in to ob majhni sposobnosti absorpcije energije.

Trdnost materialov iz keramike pri zlomu je precej manjša od njene teoretične trdnosti, ki jo narekuje trdnost medatomskih vezi. Vzrok za to pa so seveda napake v materialu. Te namreč povzročajo koncentracijsko napetost ter kovalentni značaj kemijske vezi, ki pa se po pretrganju nikakor ne morejo na novo vzpostaviti.

Sam proces krhkega loma poteka v dveh stopnjah – preko tvorbe razpok do napredovanja razpok do zloma.