Z družino smo nekaj let ustanovili svoje podjetje. To podjetje pa je skozi leta kar raslo, kar pa je pomenilo, da smo imeli čedalje več strank in pa tako čedalje več različnih klicev z različnimi nameni na naše podjetje. Tako pa je ta količina dohodnih klicev bila že tako velika, da nismo več morali učinkovito sprejemati vseh.

Zaradi tega pa smo se odločili, da bo potrebno tukaj nekaj narediti, saj so ti klici bistveni za našo rast podjetja. Rešitev za to pa je bila telefonska centrala. Tukaj pa gre za ekipo, ki smo jo najeli, katera je delovala samo za to, da je sprejemala vse klice, ki so prišli na naše podjetje in pa jih po potrebi preusmerjala naprej, če je bilo to potrebno. Tako pa je bila telefonska centrala dobro organizirana in smo s to ekipo lahko nato sprejeli res vse klice, ki so prišli na naše podjetje, kar pa je tudi dvignilo našo kredibilnost med strankami, kar pa smo se že od nekdaj trudili doseči.

Telefonska centrala pa je tako večinoma nudila podporo strankam. Večina klicev, ki je prišla na naše podjetje, je bila s takšnim namenom, da so imele stranke kakšna morebitna vprašanja o naših storitvah. Tukaj pa jim je lahko telefonska centrala, kij e imela dobro poznanje o naših storitvah, zelo hitro pomagala. Kdaj pa se je tudi zgodilo, da smo sprejeli kakšen klic, ki je bil iz katerih drugih podjetji, ter so želela morda sodelovati. V teh primerih, pa je telefonska centrala klic preusmerila do nadrejenih, kjer so se lahko nato ti dogovorili, če bi nam to koristilo ali ne.

Tako pa je bila telefonska centrala res zelo učinkovita za naše podjetje, ter je vodila tudi v to, da je naše podjetje še toliko bolj naraslo in doseglo veliko več ljudi, kar pa je ključno za rast podjetja.

Telefonska centrala nam je pomagala doseči več strank